אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אילן אלחלל
04/12/2020
WINNER
SCUBA
בדיקה ויזואלית
1
11.1
SN2042
09/2020
09/2020
כסף
207
אלומיניום
לא
ברז+ מיכל חדשים
לא

תמיר אלחלל
צוללי שמיר
29371