אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

איתן מהר"מ אקווה דורה
19/08/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
1
S050
R23986
09/2007
11/2017
צהוב
200
אלומיניום
לא
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380