אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

שלמה פלניצקי
10/05/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
3 Liter
03/8003/191
08/2003
09/2016
לבן
232 BAR
פלדה
כן
10/05/2021
מיכל חמצן למערכת סגורה
כן

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381