אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מעגן מיכאל 047
26/11/2020
Metal Impact
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
80Cf
CC599901
09/2020
09/2020
אלומניום
207 bar
אלומיניום
כן
26/11/2021
לא

רוני ברק
מעגן מיכאל
29393