אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

איתן מהר"מ - רוח צפונית
01/07/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
S100 13L
UT4450
05/1995
06/2020
אלומניום
200
אלומיניום
לא
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380