אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

איתן מהר"מ - רוח צפונית
20/12/2020
Cyl Tec - winner (M0814)
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
S80
SN2061
09/2020
09/2020
אלומניום
200
אלומיניום
לא
EM3 לבדיקה ומעקב
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380