אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מועדון צלילה רופין 31
18/05/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
s80
P254613
01/2016
01/2016
אפור
207BAR
אלומיניום
כן
18/05/2021
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395