אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

דני וינברג
12/05/2020
ECS
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
12
ETR040UT
01/2020
01/2020
לבן
230 אט
פלדה
רשת, מגף
כן
12/05/2021
כן

ניר צמח
DecoStop Israel
29406