אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מעגן מיכאל 028
26/12/2019
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
80Cf
AS0593129
09/2010
05/2019
תכלת
207 bar
אלומיניום
כן
26/12/2020
לא

רוני ברק
מעגן מיכאל
29393