אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מועדון צלילה רופין 34
18/05/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
s80
CC129606
05/2013
12/2016
צהוב
207BAR
אלומיניום
כן
18/05/2021
צבע חיצוני מקולף
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395