אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

צוללי שמיר
23/12/2019
Metal Impact
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
7.2
CC194063
04/2014
05/2019
צהוב
207
אלומיניום
לא
לא

תמיר אלחלל
צוללי שמיר
29371