אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אריאל אלישע
04/06/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
12
P321020
01/2018
01/2018
כחול
200
אלומיניום
לא
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380