אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אבי לביא
14/12/2019
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
11.3
p297204
05/2019
05/2019
אלומניום
3000 PSI
אלומיניום
כן
07/12/2020
כן

שמעון קושניר
קיסריה העתיקה
29379