אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אורן קליין
10/05/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
40Cf
LS15269
02/2016
02/2016
צהוב
207BAR
אלומיניום
ריג לדקו'/סטייג'
כן
10/05/2021
כן

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381