אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מועדון צלילה רמת יוחנן # 3
17/11/2019
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
80Cf
AS0593259
09/2010
04/2019
אלומניום
207BAR
אלומיניום
כן
17/11/2020
לא

שלומי פלניצקי
רמת יוחנן
29381