אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

איתן
26/02/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15L
79/234/130
05/1997
02/2020
לבן
200bar
פלדה
מגף
כן
26/02/2021
צבע מקולף בתחתית מתחת למגף
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395