אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

דימה סרגייב
17/01/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
s80
P378780
09/2019
09/2019
אפור
207BAR
אלומיניום
כן
17/01/2021
מיכל וברז חדשים
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395