אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אייל חלבי
23/04/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
11.1 ליטר
CC395604
06/2017
06/2017
כחול
207 אט
אלומיניום
כן
23/04/2021
כן

ניר צמח
DecoStop Israel
29406