אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אורן
08/07/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
s063
PP106597
11/2015
06/2020
שחור
207BAR
אלומיניום
כן
08/07/2021
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395