אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מועדון צלילה רופין 61
16/07/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
S63
PP6779
09/2018
09/2018
אפור
207BAR
אלומיניום
כן
16/07/2021
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395