אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

דימה קפסטן
16/07/2020
Scubapro
SCUBA
בדיקה ויזואלית
1
10l
Byp169ut
10/2018
10/2018
שחור
232
פלדה
רשת, מגף, ידית
לא
לא

אריאל אוסלנדר
DEEP
31672