אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

שי שליו - נחשון עבודות ימיות
14/12/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
1
S080
AL3000P255105
01/2016
12/2020
לבן
200
אלומיניום
לא
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380