אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אינדיגו
01/12/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
S80
P480380
04/1990
06/2016
אדום
207bar
אלומיניום
כן
01/12/2021
לא

שלומי פלניצקי
אינדיגו
29381