אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

יוסי לוי
24/05/2020
Roth Mion
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15L
2015/3915
02/2015
05/2020
כסוף
230BAR
פלדה
מגף, ידית
כן
24/05/2021
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395