אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

נירים 3#
16/06/2020
Worthington (xs-scuba(
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
63Cf
CC214649
08/2014
05/2020
צהוב
207BAR
אלומיניום
כן
16/06/2021
לא

שלומי פלניצקי
מועדון הצלילה של גבי
29381