אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

חיים ברנס
06/08/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15L
16/0018/006
01/2016
07/2020
שחור
232BAR
פלדה
מגף
כן
06/08/2021
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395