אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

טיירי ספר
19/11/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
1
10L
15/0690/042
04/2015
06/2020
צהוב
232
פלדה
מגף, ידית
לא
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380