אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

שי שליו - נחשון עבודות ימיות
02/02/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15
B2/280/235
06/1982
04/2019
אפור
200
פלדה
מגף
חלודה חיצונית מסיבית. תבריג ברז שחוק - נצפו חופשים
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380