אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

שי שליו - נחשון עבודות ימיות
07/06/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15
09/1625
09/2005
11/2016
לבן
232
פלדה
מגף
לא
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380