אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אילן בן טוב - 12 ליטר שחור
10/08/2020
BEUCHAT\FABER
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
1
12 ליטר
RPDO35
09/2006
06/2016
שחור
232BAR
פלדה
רשת, מגף
כן
02/08/2021
כן

ערן רוזן
school of marine sciences university of haifa
29383