אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

שרון סגל
27/04/2020
BTS
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
0.9 ליטר
UPU148
10/2011
12/2017
תכלת
207 אט'
פלדה
כן
27/04/2021
לא

ניר צמח
DecoStop Israel
29406