אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

ולרי למנקוב
14/01/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15
98083042
02/1998
07/2017
כחול, צבע לא מקורי
200
פלדה
מגף
כן
14/01/2021
לפני הבדיקה הבאה יש להוריד את הצבע מכל המיכל.
לא

שמעון קושניר
קיסריה העתיקה
29379