אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

סימור 703
03/11/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
53Cf
AX0013710
04/2016
04/2016
אלומניום
207 BAR
אלומיניום
כן
03/11/2021
לא

שלומי פלניצקי
SEAMOR
29381