אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

פוצקר פרטי
02/11/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15.0 Liter
97/1507/103
01/1997
08/2020
אדום המרייט
232BAR
פלדה
רשת, מגף
כן
02/11/2021
לא

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381