אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

נירים 1#
16/06/2020
Worthington (xs-scuba)
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
50Cf
CC121476
04/2013
05/2020
צהוב
207BAR
אלומיניום
כן
16/06/2021
לא

שלומי פלניצקי
מועדון הצלילה של גבי
29381