אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מועדון צלילה רמת יוחנן # 12
11/11/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15.0 Liter
11/0621/153
03/2011
06/2016
שחור
232BAR
פלדה
מגף
כן
11/11/2021
לא

שלומי פלניצקי
רמת יוחנן
29381