אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מועדון צלילה רופין 1
28/06/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
S45
CC123159
04/2011
12/2016
צהוב
207BAR
אלומיניום
0
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395