אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

שי שליו - נחשון עבודות ימיות
20/05/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15
02/0262
02/2008
03/2020
לבן
232
פלדה
מגף
לא
מתאים לאוויר בלבד
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380