אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

יאיר פוצקר
27/05/2020
Roth Mion
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15
70629
03/2001
07/2016
כחול
230
פלדה
רשת, מגף
לא
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380