אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מעגן עבודות ימיות וצלילה בע"מ
08/07/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
10L
15/0690/008
04/2015
06/2020
צהוב
232BAR
פלדה
מגף
כן
08/07/2021
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395