אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

סימור 1245
03/11/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
80Cf
AS0336186
02/2003
02/2018
אלומניום
207BAR
אלומיניום
לא
לא

שלומי פלניצקי
SEAMOR
29381