אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מבואות ים מכמורת 11
20/08/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
s063
PP6782
09/2018
09/2018
אפור
207BAR
אלומיניום
כן
20/08/2021
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395