אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

רואי ליברמן
14/06/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
7.2 ליטר
P197
07/1994
11/2017
אדום
207 אט
אלומיניום
כן
14/06/2021
היה עם ריח חזק ולאחר שטיפה הריח עבר
לא

ניר צמח
DecoStop Israel
29406