אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

עופר אושרוב
12/11/2019
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15L
98/123/125
04/1998
03/2017
צהוב
200bar
פלדה
רשת, מגף, פקק ברז
כן
12/11/2020
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395