אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

תומר מורגן
02/12/2020
WINNER
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
11.1
SN2053
09/2020
09/2020
כסוף
207
אלומיניום
כן
02/12/2021
מיכל + ברז חדשים
כן

בוריס מלצב
צוללי הדרום
32395