אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

חליל
19/09/2019
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15 L
99/874 187
06/1999
05/2019
לבן
200BAR
פלדה
רשת, מגף
כן
19/09/2020
לא

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381