אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מבואות ים מכמורת 13
20/08/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
s050
R3709
10/2017
10/2017
אפור
207BAR
אלומיניום
כן
20/08/2021
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395