אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אמיל גרנובסקי
02/11/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
10.0Liter
92/187/128
02/1992
08/2020
צהוב
200BAR
פלדה
מגף
כן
02/11/2021
לא

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381