אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מועדון פוצקר מיכל #101
28/10/2019
Metal Impact
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
80cf
CC394752
05/2017
05/2017
כחול
207BAR
אלומיניום
כן
28/10/2020
מדבקת ניטרוקס היקפית נקי לדחיסת תערובת ניטרוקס מוטנה מראש עד 40% חמצן
כן

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381