אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

עופר זיטלאני
12/05/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
S050
R102936
07/2019
07/2019
אפור
207BAR
אלומיניום
כן
12/05/2021
מיכל וברז חדשים
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395